Kategoria: Historia zwierząt kręgowych

GRANICA WYTRZYMAŁOŚCI RYBY

Granica wytrzymałości ryby na stan odrętwienia nie wynika z wyczerpywania się zapasów, lecz z powolnego gromadzenia się odpadków przemiany materii. Powstają trujące związki azotu, zaś wobec braku wody mocz się nie wytwarza, a ryba żyje w stanie zupełnego bezmoczu. U większości kręgowców 104 bezmocz w krótkim czasie powoduje śmierć; kamongo wytrzymuje go czasem przez pięć, a może i więcej lat. Powstający amoniak zostaje przetworzony na mocznik, a ten gromadzi się w ciele ryby nie szkodząc tkankom. Najwyższe stężenie mocznika, jakie obserwowano u tego gatunku, wynosiło około 4%, a więc było około dwa razy większe od tego, jakie występuje we krwi ryb chrzęstnoszkieletowych. Dla większości kręgowców wielokrotnie niższe stężenie jest absolutnie zabójcze.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!

FANTASTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI KAMONGO

Jeśli śpiąca ryba dwudyszna dostanie się nagle do wody, włożona do akwarium przez eksperymentatora lub. zalana wodą po tropikal­nych deszczach, w krótkim czasie gwałtownie pęcznieje, gdyż wysokie stężenie mocznika przyciąga wodę. Po paru dniach nadmiar mocznika wraz z wodą zostaje wydalony, a ryba powraca do stanu normalnego. Fantastyczne właściwości kamongo są znakomitym przykładem idioadaptacji. Zdobycie tak niezwykłych zdolności do snu letniego jest na pewno bardzo korzystne dla gatunku. Równocześnie jednak tego rodzaju właściwość jest bezużyteczna w innych środowiskach i nie ułatwia inwazji do odmiennych zbiorników wodnych.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!

RYBY KOSTNOPROMIENISTE

Ryby kostnopromieniste pojawiły się w wo­dach słodkich w początkach dewonu, równocześnie z Sarcopterygii. Są też do nich początkowo bardzo podobne. Posiadają płetwę ogonową heterocerkiczną, ich ciało pokrywają grube, romboidalne łuski, czaszka jest hyostyliczna, lecz mało jeszcze ruchliwa. Różni je od ryb mięśnio- płetwych brak komunikacji jam nosowych z jamą gębową oraz nieco inna budowa łusek i płetw. Łuski wczesnych Actinopterygii noszą nazwę łusek ganoidalnych, a różnią się od kosmoidalnych łusek wczesnych Sarcopterygii tym, że od strony zewnętrznej są pokryte nie pojedynczą warstwą szkliwa, lecz wielowarstwową substancją, zwaną ganoiną. fPłetwy tych ryb, zarówno parzyste, jak i nieparzyste, miały podobną budowę. Były to fałdy skórne o dość szerokiej podstawie, wsparte na promieniach szkie­letowych. Płetwy brzuszne mieściły się blisko odbytu. Mała specjali­zacja płetw pozwala przypuszczać, że były one zdolne do wykonywania różnych funkcji. Jedną z nich było wspieranie się zwierzęcia o dno i sterowanie, drugą — działanie jako stateczniki przeciwdziałające prze­chyłom w czasie szybkiego ruchu, gdy rolę motoru pełniły mięśnie tułowia i płetwa ogonowaj.

 

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!

EWOLUCJA KOSTNOPROMIENISTYCH

Ewolucja ryb kostnopromienistych wkroczyła na drogę zupełnie różną od historii mięśniopłetwych. O ile te ostatnie zdobyły we wczes­nym okresie idioadaptacje, zacieśniające ich bytowanie do wąskich środowisk, a tylko niewielka ich grupa zdołała przejść do życia w morzu, to usprawnienia budowy zdobywane przez ryby kostnopromieniste były bardziej wielostronne, stanowiły według nomenklatury Siewiercowa aromorfozy, a przez to umożliwiły tej grupie systematycznej tak zwaną radiację ewolucyjną, opanowanie wielu środowisk wodnych i wytwo­rzenie tak wielu rozmaitych specjalizacji, że Actinopterygii stały się grupą dominującą nie tylko wśród kręgowców wodnych, lecz wśród zwierząt wodnych w ogólności.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!