CECHY DALSZE PŁAZÓW

W późniejszej ewolucji czworonogi zróżnicowały się bogato. Sys­tematyka dzieli współczesne czworonogi na płazy, gady oraz na wy­wodzące się z tych ostatnich ptaki i ssaki. Podział ten ustalił się zanim poznano większość form kopalnych. Znajdując szczątki czworonogów badacze starali się zawsze o zaliczenie ich do jednej z grup dziś żyją­cych, postępują też w podobny sposób obecnie, chociaż, jak pamię­tamy, Hennig słusznie zwrócił uwagę na poważne zastrze­żenia. Posłużmy się przykładem dla ich zilustrowania. Języki włoski, rumuński, francuski, hiszpański i portugalski wywodzą się z łaciny. Czy należy jednak ten lub inny dialekt łaciński, znany nam tylko ze starożytnej literatury zaliczyć do włoskiego lub francuskiego? Wyda­wało by się to sprzeczne z rozsądkiem — a jednak zoologowie czynią podobnie porządkując swą wiedzę.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!