CECHY POSTĘPOWE RYB KOSTNOPROMIENISTYCH

U pierwotnych ryb kostnopromienistych pysk jest wycięty głęboko, zaś ruchy wysuwające szczękę ku przodowi przy otwieraniu jamy gę­bowej są ograniczone. U grup młodszych wycięcie pyska jest płytsze, natomiast mechanizm wysuwania szczęk usprawnia się coraz bar­dziej i w rozmaity sposóbj Połączenie kości otaczających otwór gębowy wykorzystano więc w układaniu systematyki. U niektórych ryb współczesnych, uważanych za ewolucyjnie najmłodsze, kości szczęki górnej nie sąsiadują z otworem ustnym i nie stanowią podstawy dla zębów, lecz są prętami wysuwającymi ku przodowi uzębione kości przedszczękowe. U pierwotnych ryb kostnopromienistych istniała szcząt­kowa pierwsza szpara skrzelowa między łukami żuchwowym i gnykowym. U form późniejszych zarasta ona bez reszty.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!