GADY

Brak oddychania skórnego pozwolił na pojawienie się mechanizmu zapewniającego po­dział krwi w sercu. Podział ten jednak w żadnej grupie gadów współ­czesnych nie jest zupełny. U żółwi, hatterii, jaszczurek i węży przegroda międzykomorowa serca jest niekompletna, u krokodyli komory są w zupełności rozdzielone, lecz istnieje połączenie między łukami aorty, prawym i lewym, umożliwiające mieszanie się krwi już po opuszczeniu serca. Przyczyny niezupełnego podziału serca upatrujemy między inny­mi w tym, że ilość krwi biegnąca z ciała do serca jest u gadów większa od tej która spływa z płuc. Skoro serce jest pompą pracującą synchronicznie w obu swych częściach, różnice w ilości napływającej krwi muszą ule­gać w tym narządzie wyrównaniu; gdyby było inaczej, ilość krwi w obie­gu płucnym rosłaby nadmiernie, a zabrakłoby krwi w obiegu dużym. 

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!