KOMUNIKACJA MIĘDZY KOMORAMI

Komunikacja między komorami zostaje też, jak się wydaje, wyko­rzystywana przez krokodyle podczas nurkowania, zaś u jaszczurek, węży bierze udział w regulacji temperatury ciała. Brak oddychania skórnego zapewnia gadom znaczną odporność na wysychanie. Wspomniano już, że w identycznych warun­kach jaszczurki tracą wodę około dwadzieścia razy wolniej od płazów. Parowanie wody przez skórę nie stanowi u jaszczurek nawet jednej setnej strat ponoszonych na tej drodze przez płazy (Claussen 1969), tylko niektóre gady żyjące stale w środowisku wilgotnym (np. w glebie) mają cienki naskórek i łatwo tracą wodę w niekorzystnych warunkach. Zależność gadów od wody jest stosunkowo niewielka także dla­tego, że zwierzęta te mają zdolność do syntezy kwasu moczowego. Ryby i płazy wydalają odpadki przemiany azotowej w postaci amoniaku lub mocznika. Ten ostatni jest wprawdzie mniej toksyczny od amo­niaku, ale jest również substancją drobnocząsteczkową, wywierającą duże ciśnienie osmotyczne w roztworach, toteż na wydalenie całości związków azotowych zwierzę wytwarzające mocznik musi zużywać dość wody, jeśli ciśnienie osmotyczne moczu nie ma przewyższać ci­śnienia płynów ustrojowych.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!