KORZYŚCI DLA ORGANIZMU

Jakie korzyści odnosi organizm dzięki częściowej chociażby nieza­leżności od temperatury otoczenia? Wspomniano już o zwiększeniu siły skurczu mięśni zyski przynoszone przez wysoką tempe­raturę ciała nie ograniczają się jednak do tkanki mięśniowej. Procesy życiowe są zespołem reakcji chemicznych, których przebieg zależy od obecności enzymów. Wszystkie te reakcje przyspiesza wzrost tempera­tury, a hamuje oziębienie. Zwierzę cieplejsze jest nie tylko silniejsze, ale również szybciej trawi i przyswaja pokarm, szybciej gromadzi ma­teriały zapasowe, może więc prędzej złożyć większą liczbę jaj od orga­nizmu o mniej intensywnej przemianie materii. Także reakcje nerwo­we zwierzęcia ciepłego są szybsze i dokładniejsze od reakcji zwierzęcia chłodnego. Ogromne sukcesy ewolucyjne ptaków i ssaków są na pewno związane z wysoką temperaturą ich ciała.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!