OGRANICZONA TKANKA KOSTNA

Ryby kostnopromieniste z dewonu były pokryte masywnymi łus­kami, ale ilość tkanki kostnej w ich szkielecie wewnętrznym była ogra­niczona. Szkielet osiowy tworzyła struna grzbietowa, w głębszych warstwach szkieletu czaszki przeważała chrząstka. Obecność narządu powietrznego pozwoliła rybom kostnopromienistym na zwiększenie ilości tkanki kostnej w szkielecie kosztem nie tak sztywnej chrząstki. Struna grzbietowa utrzymywała się tylko w okresie rozwoju zarodkowego; u osobników dorosłych jej rolę pełni kręgosłup, a w szczególności łańcuch stykających się ze sobą trzonów kręgów. Gdy struna grzbie­towa pełniła rolę szkieletu osiowego, leżały koło niej szeregi chrząstek lub kostek, osłaniających naczynia i nerwy przed uciskiem wywoły­wanym przez kurczące się mięśnie. Wzrost rozmiarów i siły mięśni powodował powiększenie się tych elementów. Gdy doszło do ich zet­knięcia się, powstał kręgosłup, sprawniej pełniący rolę szkieletu osio­wego, zaś struna grzbietowa, jako narząd nieczynny, uległa regresji.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!