OPARŁY SIĘ KONKURENCJI

 Przypuszcza się więc, że płazy oparły się konku­rencji gadów przede wszystkim dzięki temu, że zdołały się przystoso­wać do tak ostrego klimatu, jaki dla gadów jest albo zupełnie niewła­ściwy, albo znacznie ogranicza ich liczebność i pozwala na ich aktyw­ność tylko w okresie niewielu tygodni w roku. W erze mezozoicznej, gdy na Ziemi panowały gady, strefy klimatyczne były inaczej rozmiesz­czone niż dziś. Takie warunki, jakie panują dzisiaj pod zwrotnikami, sięgały wówczas znacznie bliżej biegunów. Klimaty ograniczające li­czebność gadów panowały wówczas przede wszystkim w wysokich górach; stały się one schronieniem tych płazów, które zdobyły przy­stosowanie do tamtejszych warunków klimatycznych.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!