PANCERZ POKRYWAJĄCY CIAŁO

Pancerz pokrywający ciało ulegał w ewolucji żółwi różnym zmianom. U wielu gatunków wodnych mających bardzo długie nogi ukrycie głowy i kończyn w skorupie jest niemożliwe. Natomiast niektóre żółwie lą­dowe kurcząc się stają się ogromnie odporne na wszelkie ataki, gdyż głowa zostaje ukryta bardzo głęboko, a przestrzeń między pancerzem grzbietowym i brzusznym zamykają twarde podeszwy kończyn. Wre­szcie niektóre gatunki kryją zarówno kończyny, jak i głowę oraz ogon w puszce pancerza, która zamyka się tak szczelnie, że nic można do niej wsunąć nawet ostrza noża. Siła, z jaką żółwie wciągają kończyny zamykają skorupę, jest tak znaczna, że opisywano wypadki śmierci z uduszenia drobnych drapieżników, które wskutek swej nieostrożności dostały się między kończynę i pancerz dużego żółwia.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!