PIERWOTNY NARZĄD POWIETRZNY

Pierwotny narząd powietrzny służył przede wszystkim do oddycha­nia powietrzem atmosferycznym. Był zapewne obficie unaczyniony. jego powierzchnia wewnętrzna była skomplikowana przez fałdy, zaś przewód łączący go z przewodem pokarmowym był krótki i otwierał się blisko gardzieli. Taka budowa nie sprzyjała jednak sprawnemu działaniu tego narządu jako aparatu hydrostatycznego. Wbrew pozo­rom funkcja pęcherza pławnego jest bardzo złożona, co jest m.in. konsekwencją ściśliwości gazów i znacznego ciężaru właściwego wody. Jeśli ryba pogrąża się głębiej, ciśnienie otaczającej wody rośnie, prze­nosi się poprzez tkanki na pęcherz pławny i zmniejsza objętość zawar­tego w nim gazu. Wskutek tego wyporność pęcherza zmniejsza się ryba staje się cięższa od otoczenia, a więc jej tendencja do opadania wzrasta. Jeśli zaś ryba płynie w kierunku powierzchni, spadek ciśnienia wody wywołuje zwiększenie rozmiarów pęcherza, przez co rośnie jego wyporność, a woda zaczyna rybę jeszcze silniej dźwigać ku górze. Oczy­wiście ryba może za pomocą aktywnego pływania przeciwdziałać tym tendencjom, jest jednak rzeczą bardzo ważną, że obecność pęcherza pławnego utrudnia rybie zmianę głębokości zanurzenia.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!