PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Na różnych wyspach ciepłych mórz występowały kiedyś bardzo licznie żółwie lądowe, należące do rodzaju Geochclone. Ciężkie te zwie­rzęta pobierają wyłącznie pokarm roślinny, mają niską przemianę materii, rosną powoli i dochodzą do poważnego wieku. Dobrze udokumen­towane są losy pewnego osobnika z gatunku G. gigantea, który był maskotką jednego z pułków wojska brytyjskiego przez 150 lat, nie wykazał objawów starości i zginął wskutek wypadku z bronią. Niestety na wielu wyspach te wielkie żółwie roślinożerne zostały zupełnie wy­niszczone. Stanowiły one oczywiście łatwy do upolowania magazyn znakomitego mięsa. Szczególną stratą dla nauki jest wyniszczenie nie­których form żyjących na wyspach archipelagu Galapagos. Wzajemne podobieństwa i różnice tych zwierząt były kiedyś jedną z ważnych przyczyn, które skłoniły Darwina do przyjęcia hipotezy ewolucyjnej, stanowią też ciągle przedmiot zainteresowań badaczy ewolucji. Do wytępienia żółwi na bezludnych wysepkach przyczyniły się wprowadzo­ne tu nieostrożnie przez człowieka ssaki, niszczące żółwie jaja.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!