POSPOLITOŚĆ

Miarą sukcesów Plethodontidae jest liczba należących do tej rodziny rodzajów i gatunków, inną miarą może być ich pospolitość. Tak np. w pewnym lesie w stanie New Hampshire (USA) na hektarze znajdo­wano średnio 2950 osobników Plethodon cinereus, w niektórych miej­scach liczebność ich osiągała 27 000 okazów na hektar. Mimo że jest to gatunek drobny, biomasa płazów w badanym lesie była wyraźnie wyższa cd biomasy ptaków w okresie wychowu piskląt i była prawie równa biomasie drobnych ssaków .Bardzo interesujące jest rozmieszczenie geograficzne tej rodziny. Przytłaczająca większość gatunków żyje w Ameryce, zaś w południowo­-zachodniej Europie występuje tylko parę gatunków należących do jednego rodzaju. Nie potrafimy wyjaśnić, czemu losy rodziny były tak różne na dwu kontynentach. Można przypuszczać, że grupa istniała już wówczas, gdy Europa była jeszcze złączona z Ameryką Północną. Później najważniejsze adaptacje udoskonaliły się w grupie amerykań­skiej, która dzięki nim tak się wspaniale rozwinęła, a po połączeniu Ameryk zdołała opanować nawet puszczę tropikalną. Zapewne do­kładne zbadanie porównawcze gatunków europejskich i amerykańskich potwierdzi w przyszłości lub też obali tę hipotezę. Niestety w Polsce rodzina ta nie ma przedstawicieli.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!