ROZWIĄZANE PROBLEMY

To rozmaite problemy zostały w pełni rozwiązane tylko przez nie­które ptaki i ssaki. Współczesne roślinożerne gady trawią rośliny bardzo niesprawnie. Wykorzystują one tylko niewielką część kalorii potencjal­nie obecnych w pokarmie roślinnym, mimo że wodorosty, stanowiące pokarm gadów wodnych, są miękkie, zaś na lądzie gady ograniczają się zwykle do spożywania najmiększych i najpożywniejszych części roślin, jakimi są owoce, pączki kwiatowe i młode soczyste pędy. Wskutek nieefektywnego trawienia zwierzęta te mają bardzo niską przemianę materii, znacznie niższą niż pokrewne gatunki mięsożerne, dlatego też mają niewielką płodność, a więc są zdolne do egzystencji tylko wtedy, gdy mają środki obrony pasywnej, jak żółwie, lub też gdy żyją na tere­nach, gdzie jest mało drapieżników, jak roślinożerne jaszczurki, do których jeszcze wrócimy. Dlatego żółwie są jedyną grupą gadów współ­czesnych, do której należy dużo gatunków roślinożernych. Mała in­tensywność przemiany materii wiąże się u żółwi ze słabszą niż u innych gadów’ zdolnością do regulacji temperatury. Żółwie wodne skazane są na ciepłotę otoczenia, zaś niska ruchliwość gatunków lądowych utrudnia im wykorzystanie promieni słonecznych, toteż ich optimum termiczne jest niskie – ok. 20°C. Mogą też one wykazywać normalną aktywność w szerokim przedziale temperatur — np. od 8° do 27°C .

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!