RYBY KOSTNOPROMIENISTE

Ryby kostnopromieniste pojawiły się w wo­dach słodkich w początkach dewonu, równocześnie z Sarcopterygii. Są też do nich początkowo bardzo podobne. Posiadają płetwę ogonową heterocerkiczną, ich ciało pokrywają grube, romboidalne łuski, czaszka jest hyostyliczna, lecz mało jeszcze ruchliwa. Różni je od ryb mięśnio- płetwych brak komunikacji jam nosowych z jamą gębową oraz nieco inna budowa łusek i płetw. Łuski wczesnych Actinopterygii noszą nazwę łusek ganoidalnych, a różnią się od kosmoidalnych łusek wczesnych Sarcopterygii tym, że od strony zewnętrznej są pokryte nie pojedynczą warstwą szkliwa, lecz wielowarstwową substancją, zwaną ganoiną. fPłetwy tych ryb, zarówno parzyste, jak i nieparzyste, miały podobną budowę. Były to fałdy skórne o dość szerokiej podstawie, wsparte na promieniach szkie­letowych. Płetwy brzuszne mieściły się blisko odbytu. Mała specjali­zacja płetw pozwala przypuszczać, że były one zdolne do wykonywania różnych funkcji. Jedną z nich było wspieranie się zwierzęcia o dno i sterowanie, drugą — działanie jako stateczniki przeciwdziałające prze­chyłom w czasie szybkiego ruchu, gdy rolę motoru pełniły mięśnie tułowia i płetwa ogonowaj.

 

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!