SYSTEMATYKA GADÓW

Systematykę gadów oparto przede wszystkim na cechach szkieletu, a mianowicie na budowie kończyn i czaszki. Sprawniejsze niż u pła­zów oddychanie umożliwia gadom szybsze ruchy. Czworonóg może poruszać się na lądzie różnymi sposobami; budowa szkieletu jest oczy­wiście ściśle związana ze sposobem ruchu, dlatego materiały kopalne pozwalają na śledzenie postępu w sposobach biegania po lądzie różnych grup czworonogów. Inne doniosłe zmiany przebiegają równocześ­nie w czaszce. Kompletny dach kostny obciąża bardzo czaszkę zwierzę­cia lądowego i krępuje ruchy mięśni poruszających szczęki. W ewolucji czworonogów postęp polegał na redukcji tych części czaszki, które były mechanicznie nieczynne, przy pozostawianiu mostów kostnych skierowanych wzdłuż kierunków działania sił. Dzięki temu w dachu czaszki powstały luki. Jeśli luki te są otoczoczone dokoła kośćmi, nazywamy je dołami lub okienkami skroniowymi. Ilość i położenie tych dołów stanowi dobre źródło informacji o pokrewieństwach ga­dów.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!