TEMPERATURA CIAŁA PŁAZÓW

Temperatura ciała płazów jest zależna od temperatury otoczenia, zwykle jednak nie jest z nią identyczna. Metabolizm płaza jest zbyt niski, aby mógł ogrzać zwierzę, natomiast dzięki stale wilgotnej skórze płaz traci ciepło przez parowanie, a więc jego temperatura jest zwykle o około jeden stopień niższa od temperatury powietrza. U płazów żyjących w krajach gorących obserwowano silniejsze ochładzanie ciała przez parowanie. Dzieje się to kosztem utraty dużych ilości wody, a więc jest możliwe tylko wówczas, gdy straty można uzupełnić w nocy, np. rosą. Cienki naskórek płazów nie jest dostateczną izolacją płynów ustro­jowych przed nadmiarem soli w otoczeniu, toteż z wyjątkiem jednego gatunku, Rana cancrivora, płazy giną szybko w wodzie morskiej wskutek odwodnienia. Płazy są więc jedyną gromadą kręgowców, która nigdy nie wytworzyła grupy przystosowanej do życia w morzu.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!