WARTOŚĆ BŁON PŁODOWYCH

Jak można sobie wyobrazić kolejne stadia pojawiania się błon płodowych w ewolucji? Skazani tu jesteśmy na domysły, gdyż u dziś żyjących gadów i ich potomków spotykamy albo zawsze taki sam układ tych narządów, albo też ułożenie wtórne, zmienione wskutek pojawie­nia się żyworodności. Nie znamy zaś takiej budowy, którą można by uznać za podobną do tej, która poprzedziła pełne wykształcenie się błon. Najistotniejszą wartością biologiczną błon płodowych jest zdolność do oszczędzania wody. Dlatego jest prawdopodobne, że nie kosmówka owodnia, lecz właśnie „trzecia błona” — omocznia była pierwszą zdobyczą w rozwoju ewolucyjnym. Zarodek ma bardzo intensywną przemianę materii, toteż wytwarza dużo odpadków, które muszą być z organizmu usunięte. Wydalanie moczu oznacza utratę wody. Było zatem rzeczą korzystną, gdy mocz nie ulegał wydaleniu, lecz gromadził się w końcowym odcinku jelita, gdzie część wody mogła zostać odzys­kana

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!