WODA JEST DOBRYM ODBIORCĄ

Dwutlenek węgla rozpuszcza się w wodzie znacznie lepiej od tlenu i znacznie szybciej dyfunduje. Woda jest więc dobrym odbiorcą C02, a kłopotliwym dostawcą tlenu. Dlatego ruchy oddechowe kręgowców wodnych są sterowane zawartością tlenu we krwi, zaś stężenie dwutlenku węgla jest we krwi ryb z reguły bardzo niskie. Na lądzie sytuacja jest odtnienna. Przewietrzanie płuc bez trudu zapewnia dostateczną ilość tlenu, natomiast dwutlenek węgla osiąga w płucu szybko tak wysokie stężenie, że jego dyfuzja z krwi może zostać zaha­mowana. U gadów, ptaków i ssaków stężenie C02 we krwi jest znacznie wyższe niż u ryb, zaś zakwaszeniu krwi przeciwdziała wysoki poziom węglanów metali. Pozbycie się dwutlenku węgla pozostaje jednak dla lądowców zawsze trudniejszym zadaniem, stąd u gadów, ptaków i ssa­ków ruchy oddechowe zależą od poziomu dwutlenku węgla we krwi.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!