WSPÓŁCZESNE RYBY KOSTNOPROMIENISTE

Współczesne ryby kostnopromieniste żyją zarówno przy powierzchni wody, jak i przy dnie oraz zawieszone na najrozmaitszych głębokoś- ciach|lch słodkowodni przodkowie byli przystosowani do wód płytkich, gdzie dno jest blisko powierzchni. Po opanowaniu wody słonej grupa była przypuszczalnie związana z płyciznami przybrzeżnymi. Pełne opa­nowanie wszystkich warstw wody oceanicznej następowało stopniowo i było konsekwencją powolnego gromadzenia się w przebiegu ewolucji ważnych cech adaptacyjnych, takich jak przede wszystkim udoskona­lenie pęcherza jako narządu hydrostatycznego oraz przystosowanie płetw do roli stateczników. Dalsze cechy, które charakteryzują ryby otwartych przestrzeni oce­anicznych, to zdolność do produkcji ogromnych ilości drobnej, nie opadającej na dno ikry oraz skłonność do życia stadnego.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!