WYMIERANIE POD KONIEC PERMU

Prymitywne płazy wymierają prawie bez reszty pod koniec permu.. Pozostaje przy życiu spośród nich tylko jedna grupa, Stereospondyli, która żyła jeszcze w triasie. Tu należące zwierzęta przestały w ogóle opuszczać wodę i przeszły w niektórych dziedzinach ewolucję wsteczną ilość tkanki kostnej w szkielecie zmalała na korzyść chrząstki, szcze­gólnie budowa kręgosłupa uległa uproszczeniu, a kończyny zmniej­szyły się. Równocześnie w pewnych dziedzinach Stereospondyli kon­tynuowały tendencje ewolucyjne płazów paleozoicznych: głowa ich powiększyła się nieproporcjonalnie, u wielu gatunków wzrosły też rozmiary całego ciała. W triasie były to pospolite zwierzęta słodkowodne, które pod koniec tego okresu wymarły. Głównymi czynnikami, które spowodowały wyginięcie płazów pod koniec ery paleozoicznej były zapewne rozwój i konkurencja gadów.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!