ZANIK WIECZKA SKRZELOWEGO

U lądowców znikło wieczko skrzelowe, zanika też hyostyliczność. Brak wieczka jest konsekwencją braku jamy skrzelowej. Hyostylicz­ność, tak ułatwiająca polowanie pod wodą, nie przynosi korzyści w ru­chliwym, lekkim i sprężystym powietrzu, a przez znaczną ruchliwość szczęk osłabia siłę ich uchwytu. Toteż u większości czworonogów szczęka górna jest połączona nieruchomo z puszką mózgową, a dzięki temu hyomandibulare straciło swą dawną funkcję. Pierwsza szpara skrzelowa, spiraculum, nie otwiera się u czworo­nogów na zewnątrz. U większości form pozostaje jednak jama łącząca się przewodem, tzw. trąbką słuchową, z gardzielą. Ściana ciała pokry­wająca ją od strony zewnętrznej tworzy cienką i elastyczną błonę bę­benkową, w której fale powietrza łatwo wzbudzają drgania, tak jak w napiętej strunie lub w okiennej szybie. Z błoną bębenkową styka się drobne i lekkie hyomandibulare, drugim końcem wsparte o okolice słuchową czaszki. Drgania bębenka przenoszą się za jego pośrednic­twem na płyny obmywające komórki zmysłowe. Hyomandibulare, zmieniwszy funkcję, uzyskuje w zoologii nową nazwę; określamy je u czworonogów terminami: kolumienka ucha lub strzemiączko.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!