ZDOLNOŚĆ DO SYNTEZY KWASU MOCZOWEGO

Zdolność do syntezy kwasu moczowego została wykorzystana rów­nież przez zwierzęta dojrzałe, pozwalając im na większą niezależność od dostępu do wody. W ten sposób kiedyś w okresie węglowym powstał zapewne typowy organizm gada. Pod koniec tego okresu spotykamy pierwsze gady kopalne, w permie gromada ta jest już dość znacznie zróżnicowana. Skoro o rozwoju i fizjologii form kopalnych zwykle nic nie wiemy, do zarysowania klasyfikacji zwierząt wymarłych było konieczne usta­lenie korelacji między różnymi cechami gadów i budową ich szkieletu. Płazy współczesne mają dwa kłykcie potyliczne i tylko jeden kręg krzy­żowy, natomiast u współczesnych gadów kłykieć potyliczny jest jeden, a miednica zrasta się z paroma kręgami. Nie ma jednak pewności, czy u zwierząt kopalnych cechy te istotnie pozwalają na oddzielenie form należących do tych dwu odmiennych kierunków ewolucyjnych.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!