ZWIĄZKI MIĘDZY SZYBKOŚCIĄ UCIECZKI A BUDOWĄ

Dzięki tym właściwościom u płazów występują paradoksalne zwią­zki między szybkością ucieczki a budową powierzchni oddechowej. Bezpłucne, lecz zdolne do gromadzenia dużych ilości mleczanów Pe- thodontidae biegają znacznie zwinniej od ropuch, których płuca są bogato rozwinięte i unaczynione. Niska przemiana materii jest odpowiedzialna za jeszcze jedną szcze­gólną cechę płazów, jaką są duże rozmiary komórek. Pośród ryb duże komórki mają dwudyszne. Wśród płazów bezogonowych są gatunki o komórkach niewielkich, zaś niektóre płazy ogoniaste mają komórki tak wielkie jak komórki ryb dwudysznych. Stwierdzono, że przemiana białkowa zwierzęcia narażonego na wysychanie podnosi się, a nic opada — można to uznać za zjawisko adaptacyjne, gdyż wzrost stężenia mocznika we krwi ułatwia pobieranie wody z niezbyt wil­gotnej gleby.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!