ŻYCIE W ŁAWICACH

Życie w ławicach stanowi dla ryb pelagicznych ważny sposób ochro­ny przed drapieżnikami. Gdy jeden osobnik stada spłoszy się, panika udziela się wszystkim i cała ławica rozpoczyna ucieczkę. U jednej z grup ryb, do której należą m. in. karpiowate, w nabłonku pokrywa­jącym skórę znajdują się specjalne komórki wytwarzające substancje alarmowe. Osobnik przestraszony lub skaleczony wydziela je do ota­czającej wody płosząc pozostałe ryby. Stwierdzono, że większość ryb drapieżnych ma trudności ze zło­wieniem zdobyczy wchodzącej w skład stada. Odruchy drapieżnika tracą sprawność, gdy skierowanie ataku na pojedynczą ofiarę jest nie­możliwe. Spłoszone stado zbija się w zwartą grupę, a drapieżca od­nosi sukces tylko wtedy, gdy jedna sztuka odbije się w zamieszaniu od innych. Natomiast w okresie żerowania zbicie stada może utrudnić zaspo­kojenie głodu. Stąd też stada ryb są zwykle luźniejsze w czasie gdy żerują, a bardziej zbite po nasyceniu.

Miło mi jest gościć Cię na moim blogu! Serwis który prowadzę poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często oraz udzielać się w komentarzach!